Hittade 226 synonymer i 26 grupper
 1. 8
  Betydelse: urklipp
  notis bit
 2. 9
  Betydelse: remsa
  trasa lapp bit
 3. 11
  Betydelse: grand
 4. 12
  Betydelse: munsbit
 5. 15
  Betydelse: slump
  rest bit stuv
 6. 16
  Betydelse: stump
  visa bit strof
 7. 18
  Betydelse: klumpigt stycke
 8. 19
  Betydelse: avsnitt
 9. 21
  Betydelse: ställe
 10. 22
  Betydelse: kolonilott
 11. 23
  Betydelse: visa
 12. 24
  Betydelse: melodi
 13. 25
  Betydelse: tygbit
 14. 26
  Betydelse: sektion

Alla synonymer för bit | Betydelser & liknande ord