Hittade 176 synonymer i 23 grupper
 1. 1
  Betydelse: bigata
 1. 2
  Betydelse: genomfart
  passage genomgång
 2. 3
  Betydelse: trafikled
 3. 4
  Betydelse: pelargång
 4. 5
  Betydelse: övergång
 5. 7
  Betydelse: vadställe
 6. 8
  Betydelse: gång
 7. 9
  Betydelse: farled
 8. 12
  Betydelse: trång gång
 9. 13
  Betydelse: ställe
 10. 14
  Betydelse: löpning
 11. 15
  Betydelse: genomgång
 12. 17
  Betydelse: hålväg
 13. 18
  Betydelse: del
 14. 20
  Betydelse: tonföljd
  passage drill rulad löpning
 15. 22
  Betydelse: sektion

Alla synonymer för passage | Betydelser & liknande ord