Hittade 237 synonymer i 35 grupper
1
Betydelse: kyrka [n]
riktning, (u), sekt, (u), parti, {n}, trossamfund
 1. 2
  Betydelse: ordning [n]
  tågordning, gång, (u), följd, (u), omgång, parti, {n}, tur (u)
 2. 3
  Betydelse: sektion [n]
  parti, {n}, stycke, {n}, kapitel, {n}, del, (u), fas, (u), avdelning, (u), passage, (u), paragraf, punkt, (u), avsnitt {n}
 3. 4
  Betydelse: myckenhet [n]
  mängd, (u), kvantitet, (u), parti, {n}, belopp, {n}, mått, {n}, kvantum
 4. 5
  Betydelse: bråkdel [n]
  andel, (u), parti, {n}, kontingent, kvot (u)
 5. 6
  Betydelse: länk [n]
  del, (u), avdelning, (u), beståndsdel, (u), stadium, {n}, moment, {n}, parti, {n}, membrum, led (u)
 6. 7
  Betydelse: kvantum [n]
  kvantitet, (u), tal, {n}, numerär, frekvens, (u), dos, (u), portion, (u), mått, {n}, parti, {n}, mängd (u)
 7. 8
  Betydelse: tävling [n]
  strid, (u), fight, kamp, (u), dust, kraftmätning, (u), parti, {n}, duell, (u), omgång, spel, {n}, match (u)
 8. 9
  Betydelse: varv [n]
  rond, (u), vända, runda, tur, (u), gång, (u), serie, (u), skift, {n}, repris, (u), match, (u), heat, set, {n}, parti, {n}, robbert, omgång
 9. 10
  Betydelse: sammanslutning [n]
  förbund, {n}, förening, (u), klubb, (u), parti, {n}, federation, (u), organisation (u)
 10. 11
  Betydelse: del [n]
  andel, (u), portion, (u), lott, (u), antal, {n}, parti, {n}, part
 11. 12
  Betydelse: varumängd [n]
  sändning, (u), kvantitet, (u), post, (u), lott, (u), part, parti {n}
 12. 13
  Betydelse: operaroll [n]
  roll, (u), stämma, parti {n}
 13. 14
  Betydelse: spel [n]
  omgång, match, (u), robbert, set, {n}, parti {n}
 14. 15
  Betydelse: politisk organisation [n]
  grupp, (u), sammanslutning, läger, {n}, meningsriktning, sida, (u), falang, (u), anhängare, (u), anhang, fraktion, (u), kotteri, {n}, flock, (u), klick, (u), parti {n}
 15. 16
  Betydelse: gifte [n]
  äktenskap, (u), parti {n}
 16. 17
  Betydelse: i parti [n]
 17. 18
  Betydelse: ta parti för [v]
 18. 19
  Betydelse: ställe [n]
  stycke, {n}, passus, (u), parti, {n}, avsnitt, {n}, passage (u)
 19. 20
  Betydelse: omgång [n]
  parti, {n}, vända, robbert
 20. 21
  Betydelse: förbund [n]
  koalition, (u), allians, (u), parti, {n}, koncern, kartell, (u), trust, (u), sällskap {n}
 21. 22
  Betydelse: förening [n]
  sällskap, {n}, klubb, (u), lag, (u), gille, orden, brödraskap, samfund, {n}, kongregation, (u), konklav, liga, gäng, {n}, band, {n}, skrå, parti, {n}, sammanslutning
 22. 23
  Betydelse: trossamfund [n]
 23. 24
  Betydelse: avsnitt [n]
  del, (u), parti, {n}, stycke, {n}, bit, (u), detalj, (u), fragment, {n}, sektion
 24. 25
  Betydelse: stycke [n]
  brottstycke, del, (u), parti, {n}, fält, {n}, område, {n}, sektor (u)
 25. 26
  Betydelse: spelomgång [n]
  parti, {n}, vända, set {n}
 26. 27
  Betydelse: avdelning [n]
  parti, {n}, part, sida (u)
 27. 28
  Betydelse: riktning [n]
  lära, bekännelse, (u), ism, system, {n}, tänkesätt, doktrin, (u), krets, (u), meningsgrupp, parti, {n}, skola (u)
 28. 29
  Betydelse: kotteri [n]
  gäng, {n}, sluten samling, vänkrets, sällskap, {n}, liga, junta, (u), parti, {n}, kamarilla, politisk förening, krets, (u), klick (u)
 29. 30
  Betydelse: kollektivrörelse [n]
 30. 31
  Betydelse: varusändning [n]
  varuparti, parti, {n}, försändelse (u)
 31. 32
  Betydelse: äktenskap [n]
  parti, {n}, giftermål, {n}, gifte
 32. 33
  Betydelse: kategori [n]
  samhälle, {n}, klass, (u), stam, (u), parti, {n}, krets, (u), grupp (u)
 33. 34
  Betydelse: återstod [n]
  rest, (u), restlager, överskott, {n}, diverse, parti, {n}, stuvar, spillra, slump (u)
 34. 35
  Betydelse: lek [n]
  idrott, (u), parti, {n}, game, match, (u), omgång, stick, (informal), lotteri, {n}, hasard, dobbel, spel {n}

Ord som liknar parti

Alla synonymer för parti | Betydelser & liknande ord