Att hitta synonymer är lätt med Woxikon

Woxikons synonymdatabas hjälper dig att hitta olika ord med samma eller liknande betydelse, ofta kallade synonymer, såsom att hitta antonymer för att uttrycka motsatsen till ett ord.

SYNONYM → Synonymitet

Synonymin definieras som en likhet i betydelse, lexikalisk liknelse och likheten mellan två ord. På så sätt är ord synonymer om de har liknande eller samma betydelse. Härstammande från grekiskan, ordet "συνώνυμος" kan översättas med "lika benämnd".

Synonymer för ordet "synonym" är bl.a. synonymt, synonyma, besläktade i känsla/betydelse, motsvarande, samändande och liktydligt.

ANTONYM → Antonymitet

Inom lingvistiken beskriver antonymitet ord med principiellt motsatta betydelser. Ordet består av de grekiska stavelserna "anti" som betyder emot och "onoma" som betyder namn. Antonymitet betecknar generell motsats av två eller fler betydelser som uppträder antingen i formen av ord, ordgrupper eller hela meningar. Antonymer är lexikaliskt definierade som logiska slutsatser av konflikter. Med andra ord bygger majoriteten av antonymer (som varm och kall) på logiska regler.

Synonymer för ordet antonym är antonymsk, motsatt, motsats, konflikt, antiklimax, antites, inversion, negativt ord.