Hittade 10 synonymer i 2 grupper
  1. 1
    Betydelse: smita åt
  1. 2
    Betydelse: pressa

Synonymer för sitta

Hittade 60 synonymer i 13 grupper

Synonymer för åt

Hittade 7 synonymer i 2 grupper

Ord som liknar sitta åt

Alla synonymer för sitta åt | Betydelser & liknande ord