Hittade 69 synonymer i 9 grupper
1
Betydelse: norm [n]
utgångspunkt (u), prioritering, mall, mått {n}, omdöme {n}, värdering (u)
 1. 2
  Betydelse: kalkyl [n]
  överslag, bedömning (u), taxering (u), evalvering, värdering (u)
 2. 3
  Betydelse: förmögenhetsgräns [n]
  penningstreck, inkomststreck, värdering (u), census
 3. 4
  Betydelse: mening [n]
  uppfattning (u), tanke (u), idé (u), syn på saken, synpunkt (u), omdöme {n}, betraktelsesätt {n}, övertygelse (u), hållning (u), värdering (u), opinion, åsikt (u)
 4. 5
  Betydelse: indelning i grader [n]
  skala (u), måttstock (u), värdering (u), nyans (u), gradation
 5. 6
  Betydelse: prisbestämning [n]
  värdering (u), uppskattning (u), approximering, taxering (u)
 6. 7
  Betydelse: uträkning [n]
  kalkyl (u), överslag, uppskattning (u), värdering (u), förutsägelse (u), dessäng, beräkning (u)
 7. 8
  Betydelse: granskning [n]
  bedömning (u), värdering (u), värdesättning, skärskådan, prövning (u), utlåtande, dom (u), recension (u), anmälan (invariable), press (u), kritik (u)
 8. 9
  Betydelse: sätt att se [n]
  syn (u), uppfattning (u), ståndpunkt (u), inställning (u), värdering (u), vyer, tankevärld, mening (u), tro, övertygelse (u), idé (u), attityd (u), filosofi (u), ideologi (u), åskådning

Alla synonymer för värdering | Betydelser & liknande ord