Hittade 145 synonymer i 17 grupper
 1. 1
  Betydelse: håla
 1. 2
  Betydelse: springa
 2. 3
  Betydelse: öppning
 3. 4
  Betydelse: sänka
 4. 5
  Betydelse: avgrund
 5. 6
  Betydelse: bit
  del klyfta
 6. 7
  Betydelse: bergsklyfta
 7. 8
  Betydelse: avstånd
 8. 9
  Betydelse: vrå
 9. 10
  Betydelse: strimla
 10. 11
  Betydelse: tvist
 11. 12
  Betydelse: gruvgång
 12. 13
  Betydelse: dal
 13. 14
  Betydelse: fåra
 14. 15
  Betydelse: spricka
 15. 16
  Betydelse: hålväg
 16. 17
  Betydelse: djup

Alla synonymer för klyfta | Betydelser & liknande ord