Hittade 131 synonymer i 19 grupper
 1. 2
  Betydelse: upptaga
 2. 3
  Betydelse: anordna
 3. 4
  Betydelse: anteckna
 4. 5
  Betydelse: insticka
 5. 6
  Betydelse: anteckna i register
 6. 7
  Betydelse: länka in
 7. 8
  Betydelse: ta in
 8. 9
  Betydelse: göra gängse
 9. 10
  Betydelse: importera
 10. 11
  Betydelse: introducera
 11. 12
  Betydelse: påbörja
 12. 13
  Betydelse: inskriva
 13. 14
  Betydelse: ledsaga
 14. 15
  Betydelse: registrera
 15. 16
  Betydelse: köpa hem
  införa importera ta hem
 16. 17
  Betydelse: skriva upp
 17. 18
  Betydelse: förteckna
 18. 19
  Betydelse: ta in i press

Alla synonymer för införa | Betydelser & liknande ord