Hittade 241 synonymer i 22 grupper
 1. 2
  Betydelse: massiv
 2. 3
  Betydelse: helstöpt
 3. 4
  Betydelse: djupgående
 4. 5
  Betydelse: bra
 5. 6
  Betydelse: äkta
 6. 7
  Betydelse: ren
 7. 8
  Betydelse: fullödig
 8. 9
  Betydelse: lödig
 9. 10
  Betydelse: duktig
 10. 11
  Betydelse: orörlig
 11. 12
  Betydelse: uniform
 12. 13
  Betydelse: solid
 13. 14
  Betydelse: gällande
 14. 15
  Betydelse: skickligt utförd
 15. 16
  Betydelse: oblandad
 16. 17
  Betydelse: kraftig
 17. 18
  Betydelse: ordentlig
 18. 19
  Betydelse: säker
 19. 20
  Betydelse: otvivelaktig
 20. 21
  Betydelse: genuin
 21. 22
  Betydelse: tillförlitlig

Alla synonymer för gedigen | Betydelser & liknande ord