Hittade 5 synonymer i 1 grupper
  1. 1
    Betydelse: svärta ner
    osa ryka göra sotig smutsa sota

Synonymer för göra

Hittade 264 synonymer i 33 grupper

Synonymer för sotig

Hittade 21 synonymer i 2 grupper

Alla synonymer för göra sotig | Betydelser & liknande ord