1. 5
    Betydelse: utplåna
  1. 6
    Betydelse: tillintetgöra
  2. 12
    Betydelse: undanröja

Alla synonymer för förinta | Betydelser & liknande ord