1. 2
  Betydelse: inrymma
 2. 3
  Betydelse: bibehålla
 3. 4
  Betydelse: vakta
 4. 5
  Betydelse: rädda
 5. 6
  Betydelse: värja
 6. 7
  Betydelse: nedteckna
 7. 8
  Betydelse: hålla vakt över
 8. 9
  Betydelse: vidmakthålla
 9. 10
  Betydelse: upprätthålla
 10. 11
  Betydelse: ta hand om
 11. 12
  Betydelse: vara försiktig
 12. 13
  Betydelse: ge nåd
 13. 14
  Betydelse: hjälpa
 14. 15
  Betydelse: deponera
  bevara spara lämna
 15. 16
  Betydelse: värna
 16. 17
  Betydelse: ta under sitt beskydd
 17. 18
  Betydelse: beskydda
 18. 19
  Betydelse: ha kvar

Ord som liknar bevara

Alla synonymer för bevara | Betydelser & liknande ord