Hittade 133 synonymer i 15 grupper
1
Betydelse: betalning [n]
vederlag {n}, avlöning (u), löneförmån (u), inkomst (u), intäkt, förtjänst (u), arvode {n}, gage, honorar {n}, sold (u (arch.)), hyra, dagspenning, traktamente, pengar (up), lön (u)
 1. 2
  Betydelse: ersättning [n]
  gottgörelse (u), erkänsla (u), belöning (u), pris {n}, hittelön, vedergällning (u), gengäld (u), lön (u)
 2. 3
  Betydelse: gengåva [n]
  återtjänst, ersättning (u), vederlag {n}, betalning (u), tack {n}, lön (u), gengäld (u)
 3. 4
  Betydelse: arvode [n]
  vederlag {n}, ersättning (u), betalning (u), lön (u), honorar {n}
 4. 5
  Betydelse: resultat [n]
  verkan (invariable), följd (u), utbyte {n}, lön (u), gagn {n}, frukt (u)
 5. 6
  Betydelse: legoavtal [n]
  hyra, arrende {n}, lön (u), arvode {n}, lega
 6. 7
  Betydelse: honorar [n]
  ersättning (u), lön (u), provision (u), arvode {n}
 7. 8
  Betydelse: intäkter [n]
  inkomst (u), förtjänst (u), vinst (u), avkastning (u), influtna medel, lön (u), netto, intäkt
 8. 9
  Betydelse: vinst [n]
  profit (u), avkastning (u), behållning, inkomst (u), lön (u), avans, affär (u), förtjänst (u)
 9. 10
  Betydelse: uppehälle [n]
 10. 11
  Betydelse: förtjänst [n]
  avkastning (u), intäkter (up), intäkt, lön (u), ersättning (u), behållning, utbyte {n}, recett, reveny, inkomst (u)
 11. 12
  Betydelse: värde [n]
  motvärde, vederlag {n}, fördel (u), ersättning (u), lön (u), behållning, avkastning (u), reveny, nytta (u), vinst (u), valuta (u)
 12. 13
  Betydelse: utbetalning [n]
 13. 14
  Betydelse: belöning [n]
  lön (u), utmärkelse (u), segertecken, trofé (u), pokal (u), buckla, premie (u), medalj (u), prissumma, pris {n}
 14. 15
  Betydelse: traktamente [n]
  lön (u), betalning (u), kontant erkänsla, remuneration, arvode {n}, honorar {n}, sold (u (arch.)), belöning (u), tantiem, hittelön, ersättning (u)

Ord som liknar lön in natura

lön synonymer - Svenska ord som liknar lön