Hittade 280 synonymer i 37 grupper
1
Betydelse: likväl [o]
i alla fall, för övrigt, när allt kommer omkring, trots allt, i vilket fall som helst, icke desto mindre, ändå
 1. 2
  Betydelse: avsluta [v]
 2. 3
  Betydelse: stämning [n]
  atmosfär (u), air, ton (u), grundton (u), anda (u)
 3. 4
  Betydelse: yttersta punkt [n]
  slutpunkt, ändpunkt, gräns (u), kant (u), spets (u), ända (u)
 4. 5
  Betydelse: ännu [o]
 5. 6
  Betydelse: slut [n]
 6. 7
  Betydelse: andemening [n]
  innebörd (u), mening (u), avsikt (u), anda (u)
 7. 8
  Betydelse: så långt som [o]
 8. 9
  Betydelse: stump [n]
  tamp, rep {n}, tåg {n}, lina, sladd (u), ända (u)
 9. 10
  Betydelse: läggning [n]
  humör, stil (u), hållning (u), kynne, mentalitet (u), moral (u), anda (u)
 10. 11
  Betydelse: bakdel [n]
  stjärt (u), säte {n}, stuss, gump, rumpa (u (informal)), ända (u)
 11. 12
  Betydelse: ton [n]
  atmosfär (u), air, anda (u), stämning (u)
 12. 13
  Betydelse: skaplynne [n]
  läggning (u), sinnelag {n}, sinne {n}, naturell, väsen (invariable), personlighet (u), temperament {n}, mentalitet (u), sinnesart, anda (u), kynne
 13. 14
  Betydelse: tidsstämning [n]
  anda (u), luft (u)
 14. 15
  Betydelse: stjärt [n]
  stuss, rumpa (u (informal)), bakdel (u (informal)), bak (u (informal)), bakända, ända (u), gump
 15. 16
  Betydelse: tross [n]
  belägg {n}, ring av rep, rep {n}, tåg {n}, vajer, hank, ända (u), stropp
 16. 17
  Betydelse: seder [n]
  moral (u), vandel, dygd (u), uppförande {n}, mores, maner {n}, skick {n}, livsföring, anda (u), sed
 17. 18
  Betydelse: själsstyrka [n]
  fasthet (u), behärskning, sinneslugn {n}, jämvikt (u), karaktär (u), moral (u), anda (u), sinnesstyrka
 18. 19
  Betydelse: spets [n]
  ända (u), topp (u), snopp
 19. 20
  Betydelse: icke förty [o]
 20. 21
  Betydelse: dock [o]
 21. 22
  Betydelse: min [n]
  uppsyn (u), anda (u), atmosfär (u), fläkt (u), air
 22. 23
  Betydelse: minsann [o]
 23. 24
  Betydelse: bak [n]
  bakdel (u (informal)), säte {n}, stjärt (u), ända (u), rumpa (u (informal)), gump, stuss
 24. 25
  Betydelse: riktning [n]
  sida (u), kant (u), ända (u), väderstreck {n}, ställe {n}, håll
 25. 26
  Betydelse: naturell [n]
  natur (u), kynne, skaplynne, lynne {n}, sinnesart, läggning (u), sinnesbeskaffenhet, karaktär (u), anda (u), väsen (invariable), temperament {n}, mentalitet (u), sinnelag {n}
 26. 27
  Betydelse: atmosfär [n]
  anda (u), omgivning (u), miljö (u), klimat {n}, jordmån
 27. 28
  Betydelse: hjärta [n]
  håg, liv {n}, anda (u), medvetande, lyftning, inspiration (u), själ (u)
 28. 29
  Betydelse: utseende [n]
  typ (u), art (u), stil (u), drag {n}, anstrykning (u), läggning (u), anda (u), särmärke, karaktär (u), signatur (u), cachet, prägel
 29. 30
  Betydelse: trots allt [o]
 30. 31
  Betydelse: slutligen [o]
 31. 32
  Betydelse: bit [n]
  stycke {n}, återstod, rest (u), spillra, fragment {n}, detalj (u), ända (u), stuv, flik (u), remsa (u), lapp (u), stump (u)
 32. 33
  Betydelse: likafullt [o]
 33. 34
  Betydelse: slutpunkt [n]
  maximum {n}, ända (u), stopp {n}, slut {n}, mål {n}, barriär (u), mur (u), skrankor, hinder {n}, gräns (u)
 34. 35
  Betydelse: rygg [n]
  baksida (u), bakdel (u (informal)), ända (u), stuss, stjärt (u), ryggslut, säte {n}, gump, rumpa (u (informal)), akter (u), sits, bak (u (informal))
 35. 36
  Betydelse: stridsmoral [n]
 36. 37
  Betydelse: ände [n]
  ända (u), gräns (u), yttersta, ändalykt, ändpunkt, punkt (u), finis, final (u), slutmål, mål {n}, omega {n}, slutstation (u), utgång (u), resultat {n}, slut {n}

Ord som liknar anda

anda synonymer - Svenska ord som liknar anda